Patró d’Embarcacions d’Esbarjo

Fins a 15 metres d'eslora a motor-vela a 12 milles de la costa i navegació des de la Península fins a les Illes Balears (ampliat).

Patró d’Embarcacions d’Esbarjo

La titulació PER– Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, permet el govern d’embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 15 metres d’eslora, que faculta per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a la mateixa, traçada a 12 milles d’aquesta.

El títol PER també permet la navegació entre illes dins de l’arxipèlag balear i / o canari i el govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d’acord amb les seves característiques tècniques.

¿QUINS SÓN ELS REQUISITS PER OBTENIR EL PER?

  • Ser major de 18 anys.
  • Aprovar un examen teòric, el qual comprèn 11 unitats que van des de la nomenclatura nàutica fins el traçat d’un rumb en la carta de navegació.
  • Completar d’unes pràctiques obligatòries.
  • Aportar un certificat mèdic nàutic.

PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES

SEGURETAT I NAVEGACIÓ «MOTOR».

Pràctiques obligatòries de 8 hores de durada, que es realitzen en una o dues sessions.
Aprendràs els fonaments de la navegació, mesures de seguretat, atracar i desatracar, preferències de pas, maniobres de fondeig, etc. realitzant exercicis en port i mar obert.

Les pràctiques es realitzen en diferents horaris adaptats a la teva comoditat, poden ser matins o tardes entre setmana o en cap de setmana, sempre a bord d’una de les embarcacions de la flota de Badia Alfacs.

RADIOCOMUNICACIÓ «RÀDIO».

Formació obligatòria de 4 hores en què coneixeràs les generalitats de les radiocomunicacions en el Servei Mòbil Marítim, l’ús dels equips radioelèctrics d’un vaixell i la reglamentació de les comunicacions radiotelefòniques, tant per a comunicacions rutinàries com per a situacions d’emergència.

La formació RÀDIO es realitza, mitjançant l’ús de simuladors, a l’aula de ràdio.

- Patró d'embarcació d'esbarjo a motor 570€
- Patró d'embarcació d'esbarjo motor i vela 650€

Quina és la diferència entre el curs PNB i el PER?

Pel que fa al curs la diferència està en el temps de dedicació i l’esforç. El PNB comparteix amb el PER les primeres 6 unitats teòriques, bàsicament contingut teòric que requereix memoritzar termes i regles. A partir de la unitat 7 comença el PER en el qual es treballen conceptes més complexos i treballa amb fórmules per situar-nos en una carta de navegació. Les pràctiques de l’PNB són en total 12 hores i les pràctiques del PER en total sumen 28 hores.

Quin és el contingut del curs PER? El temari del curs PEE contempla 11 unitats teòriques, de les quals les primeres 6 corresponen al temari del curs PNB.

NOMENCLATURA
Casc, estructura, equip de fondeig, va estafar, hèlix, dimensions, terminologia.

ELEMENTS D’AMARRAMENT I FONDEIG
Elements d’amarrament
Nus
Fondeig

SEGURETAT EN LA MAR
Estabilitat
Comprovacions abans si es fes a la mar
Mesures a prendre a bord amb mal temps
Tempestes elèctriques
Baixa estabilitat
Aigües succintes
Material de seguretat
Home a l’aigua
Remolc
Salvament Marítim

LEGISLACIÓ
Normes que afecten les embarcacions d’esbarjo
Limitacions a la navegació
Bussos i banyistes.
Prevenció de la contaminació.
Pavelló nacional
Salvament.
Protecció d’espais naturals del medi marí.

ABALISAMENT. NORMATIVA IALA
Marques laterals, marques cardinals, marques de perills…
Reglament Internacional per a Prevenir Abordatges en la Mar (RIPA).

MANIOBRA I NAVEGACIÓ
Amarres
Govern amb canya o roda
Maniobres

EMERGÈNCIES EN LA MAR

Accidents personals
Encallada involuntària
Abordatge
Vies d’aigua i inundació
Prevenció d’incendis i explosions
abandono de l’embarcació

METEOROLOGIA

Importància del temps meteorològic en la navegació
Pressió atmosfèrica
Temperatura
Borrasques i anticiclons
Vent
Brises

TEORIA DE LA NAVEGACIÓ
Esfera terrestre
Cartes mercatorianas
Publicacions nàutiques
Unitat de distància i velocitat
Declinació magnètica
Agulla nàutica
Correcció total
Rumbs
Línies de posició
Marcació
Ajudes a la navegació
Marees

CARTA DE NAVEGACIÓ
Coordenades
Distància i rumb directe
Correcció total
Rumb veritable i rumb d’agulla
Situació d’estima
Situació veritable
Marees